Website disclaimer, voorwaarden

Deze website, www.akuarius.com, wordt beheerd door AKuarius B.V., gevestigd te Rhoon, Nederland, handelsregisternummer 55188567.

Bezoekers van deze website zijn gehouden aan het volgende:
De informatie op deze website is bedoeld om de bezoeker algemene informatie te bieden. Het zonder toestemming gebruiken van materiaal op deze website kan in strijd zijn met auteursrechtelijke, handelsmerk en/of andere wetgeving. AKuarius en het AKuarius-logo zijn geregistreerde handelsmerken. Het gebruik van deze handelsmerken vereist uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AKuarius B.V. Ongeautoriseerd gebruik van deze handelsmerken zal met alle mogelijke wettelijke middelen worden vervolgd.

Voor het gemak kunnen wij de woorden 'AKuarius', 'ons', 'onze', 'we' of 'wij' gebruiken wanneer we verwijzen naar AKuarius ondernemingen in het algemeen, echter, de verschillende AKuarius ondernemingen zijn volledig onafhankelijk van elkaar. Een specifieke AKuarius onderneming verleent diensten volgens specifieke voorwaarden. AKuarius B.V. levert geen diensten aan klanten. AKuarius B.V. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor welk handelen of gebrek aan handelen dan ook door AKuarius Health B.V., AKuarius Professional B.V. of andere AKuarius ondernemingen.

Links naar websites van derden dienen het gemak van de bezoekers. AKuarius heeft geen controle over deze websites en is niet verantwoordelijk voor bedoelde sites of hun inhoud. Indien u een hypertekst of andere link naar deze site wilt, neemt u dan voor toestemming contact op met onze Webmaster.

Versie 2012.1