Onze naam AKuarius

We schrijven onze naam anders, maar spreken hem wel uit op de wijze waarop het woord "aquarius" wordt uitgesproken. Het Latijnse woord "aqua" staat voor water. Water is van nature kristalhelder, transparant en zuiver. Dit past bij de waarden van onze onderneming, de wijze waarop wij met onze klanten en met mensen die met of voor AKuarius willen werken, omgaan. Water past zich vloeiend aan en vindt haar weg in de natuurlijke stroming. Zo ook AKuarius, wij staan open voor vernieuwing en spelen in op nieuwe inzichten.

Met onze naam AKuarius maken wij een verwijzing naar het tijdperk Aquarius, het tijdperk van de waterman dat een aanvang neemt in 2012 en waarvan wordt gezegd dat dit het tijdperk is van onder meer de wetenschap en de medemenselijkheid. Van nieuwe inzichten, hoogwaardige technologie, doorzettingsvermogen en natuurlijke energie. De essentie van de waterman is de vrijheid; vrij zijn van grenzen. Wat betreft AKuarius zijn dit punten waar wij graag voor gaan.

Water als element past ook bij de AKuarius ondernemingen. De ambities van AKuarius Professional gaan weliswaar verder dan de maritieme markt alleen, maar het is wel juist de maritieme markt waar wij ons in aanvang op richten. AKuarius Health richt zich op de gezondheid van de individu en de individu bestaat voor een groot deel uit water. Met AKuarius Leisure kunt u letterlijk iedere kant op, maar wij voelen ons buitengewoon thuis op, in en zelfs onder water.