AKuarius ethiek

De AKuarius Groep en ieder die ervoor kiest met of voor de AKuarius Groep te werken, zal handelen met respect voor alle mensen, voor de natuur en voor de wereld waarin wij leven.

De AKuarius Groep en ieder die ervoor kiest met of voor de AKuarius Groep te werken, zal streven naar een verantwoorde en doelmatige winstgevende bedrijfsvoering, waarbij lange termijn visie prevaleert boven korte termijn, rekening houdend met mensen, natuur en de wereld waarin wij leven.

De AKuarius Groep en ieder die ervoor kiest met of voor de AKuarius Groep te werken, zal in ieder opzicht en te allen tijde oprecht en integer, open en transparant handelen.

De AKuarius Groep en ieder die ervoor kiest met of voor de AKuarius Groep te werken, werkt bij voorkeur samen met personen, organisaties en ondernemingen die onze of een gelijkwaardige ethiek naleven.